การนิเทศการสอน และติดตามการทำงานของชาวต่างชาติ

การติดตามและนิเทศการสอนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่โรงเรียนมีเดียคิดส์ให้ความสำคัญเพราะ เป็นเหมือนการติดตามความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติ และ สอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่ชาวต่างชาติประจำอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติเองและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับโรงเรียนมีเดียคิดส์ ว่าเมื่อประสบปัญหาการสอนของชาวต่างชาติทางโรงเรียนมีเดียคิดส์จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาการสอนของชาวต่างชาติให้ดียิ่งขึ้น