โครงการ Study & Tour in Singapore

เป็นโครงการเรียนภาษาอังกฤษ และท่องเที่ยวในช่วง  ปิดเทอมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ เรียนรู้นอกห้องเรียน (ทัศนศึกษา) ท่องเที่ยวและสัมผัสวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวบนเกาะชื่อดังของทวีปเอเชีย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร General English
 • ได้เดินทางท่องเที่ยวและได้เพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต
 • ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเพื่อนชาวต่างชาติ

 

พบความสวยงามของภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์

 1. สิงคโปร์เป็นประเทศที่รวบรวมหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นจีน แขก มาเลเซีย และอีกมากมาย ทำให้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
 2. สิงคโปร์ให้ความสำคัญกับกฎหมายด้านการรักษาความสะอาด ทำให้ความสะอาดของบ้านเมืองเป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยว
 3. สนามบินแชงกีของประเทศสิงคโปร์ได้รับการโหวตให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่สวนดอกไม้ที่สวยงาม สระว่ายน้ำ โรงภาพยนตร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สร้างอยู่ภายในสนามบิน ถือเป็นจุดพักผ่อนให้กับผู้ที่รอต่อเครื่องได้เป็นอย่างดี

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีอายุ 9 ปี จนถึง 18 ปี
 2. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 3. มีความพร้อมกับการเปิดใจรับวัฒนธรรมใหม่ๆ พร้อมปรับตัว และรักภาษาอังกฤษ
 4. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน

ระยะเวลาโครงการ

 • ช่วงปิดเทอม ระยะเวลาเรียนและท่องเที่ยว รวม 4-7 วัน
 • ระหว่างเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม พ.ศ.2562 (สามารถเลือกวันเดินทางได้)

ค่าใช้จ่ายโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการ 28,000 – 46,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลา 4-7 วันซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่าสมัคร ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-สิงคโปร์-สิงคโปร์-กรุงเทพ)
 2. ค่าเล่าเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ General English Course ค่าเอกสารประกอบการเรียน
 3. ค่าทริปท่องเที่ยว
 4. ค่าประกันการเดินทาง และปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

(***กิจกรรมสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีข้าวของเสียหายที่โรงแรมหรือโรงเรียนที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ***)

ขั้นตอนในการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต
 2. ชำระค่ามัดจำ 50% ในวันที่ทำการจอง
 3. ชำระค่าโครงการที่เหลืออีก 50% ก่อนการเดินทาง 30 วัน

***หมายเหตุ: เงินมัดจำจะนำไปจองค่าคอร์สเรียนและสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน20%ของค่าโครงการ***

เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ

 • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาพาสปอร์ต

สนใจสมัครติดต่อ 

คุณนพวมณตร์ (คุณนุ่น)                             โทรศัพท์ 063-615-3647

บริษัท มีเดียคิดส์ อิงลิช เซนเตอร์ จำกัด      โทรศัพท์ 02-834-0905

โครงการ Study & Tour in England

เป็นโครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 3 สัปดาห์ กับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาในช่วงปิดเทอม และท่องเที่ยว ณ British Study Centre ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ เรียนรู้นอกห้องเรียน (ทัศนศึกษา) เดินทางท่องเที่ยวเมืองแมนเชสเตอร์ เมืองลอนดอน และเมืองยอร์ค พร้อมทั้งสัมผัสวัฒนธรรมอังกฤษผ่านการพักอาศัยกับครอบครัวชาวอังกฤษ (Home stay) พร้อมอาหารครบทั้ง 3 มื้อตลอดระยะเวลาโครงการ

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 • ได้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร General English ในภาคเช้า และกิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียนในภาคบ่าย (ทัศนศึกษา) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต
 • ได้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์)
 • ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวตะวันตก และได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • ได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษา และเพื่อนชาวต่างชาติ
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก British Study Centre

ระยะเวลาโครงการ

 • ระยะเวลาเรียน และท่องเที่ยว 3 สัปดาห์
 • วันที่ 7 – 28 เมษายน หรือ วันที่ 6 – 27 ตุลาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีอายุ 12 ปี จนถึง 18 ปี
 2. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 3. มีความพร้อมกับการเปิดใจรับวัฒนธรรมใหม่ๆ พร้อมในการปรับตัว และรักภาษาอังกฤษ
 4. มีทักษะพื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ

 • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย ขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาพาสปอร์ต

พบความสวยงามของภาษา และวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ

สหราชอาณาจักรถือเป็นประเทศที่มีคนเลือกมาท่องเที่ยวมากที่สุด จึงถือเป็นโอกาสดีที่คุณในฐานะที่เลือกมาเรียนที่นี่จะได้สำรวจเมืองต่าง ๆ พร้อมท่องเที่ยวไปในต่างจังหวัดที่มีบรรยากาศแบบหมู่บ้านบนภูเขา แต่อย่าแปลกใจในความแตกต่างของเมืองแต่ละเมือง เพราะสหราชอาณาจักรได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่รวมเอาประเทศที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านพื้นที่และภูมิประเทศ นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะหาโอกาสไปเที่ยวในที่ต่างๆเหล่านี้

ค่าใช้จ่ายโครงการ

 • ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายครอบคลุมดังนี้

 1. ค่าสมัคร ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-แมนเชสเตอร์ แมนเชสเตอร์-กรุงเทพ และค่าธรรมวีซ่านักเรียน ตั๋วเครื่องบินสายการบิน British Airway (หรือเทียบเท่า) *อาจมีการพักต่อเครื่อง 1 จุด
 2. ค่าเล่าเรียนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ General English Course, กิจกรรมเสริมทักษะ(Activities) ทัศนศึกษา และเอกสารการเรียน(Material fees Text book)
 3. ค่าที่พักกับครอบครัวชาวตะวันตก (Homestay) พร้อมอาหาร 3 มื้อ
 4. ค่าทริปท่องเที่ยว ค่าบัตรโดยสาร Bus Pass และค่ารถรับ-ส่งสนามบิน
 5. ค่าประกันการเดินทาง และปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

(***กิจกรรมสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากมีข้าวของเสียหายที่ Homestayหรือโรงเรียนที่เกิดจากตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ***)

ขั้นตอนในการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต
 2. ชำระค่ามัดจำ 39,000 บาท ในวันที่ทำการจอง
 3. ชำระค่าโครงการงวดที่ 2 จำนวน 50,000 บาท ชำระล่วงหน้า 60 วันก่อนเดินทาง
 4. ชำระค่าโครงการงวดที่ 3 จำนวน 50,000 บาท ชำระล่วงหน้า 45 วันก่อนเดินทาง

***หมายเหตุ: เงินมัดจำจะนำไปจองค่าคอร์สเรียนและสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินจำนวนนี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***

สนใจสมัครติดต่อ 

คุณนพวมณตร์ (คุณนุ่น)                                    โทรศัพท์ 063-615-3647

บริษัท มีเดียคิดส์ อิงลิช เซนเตอร์ จำกัด             โทรศัพท์ 02-834-0905