ครูชาวต่างชาติของสถาบันมีเดียคิดส์ สามารถจัดแบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ เพื่อความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ได้แก่

ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

 

ครูชาวต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

 

ครูฟิลิปปินส์

 

ครูชาวต่างชาติของเรา
  • Native Speaker หรือ เจ้าของภาษา ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
  • Non – Native Speaker หรือ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
  • Filipino หรือ ชาวฟิลิปปินส์
เกณฑ์การคัดสรรครู
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ผ่านการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและวัฒนธรรม
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • มีอายุระหว่าง 21 – 55 ปี