เราคือ

          MediaKids Academy เป็นสถาบันที่จัดส่งครูชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทัศนศึกษาที่ต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาแล้ว 18 ปี บุคลากรชาวต่างชาติภายใต้สังกัดของสถาบันล้วนผ่านการอบรมด้านวัฒนธรรมที่แตกต่าง เรามีความมั่นใจในศักยภาพ และคุณภาพของครูชาวต่างชาติที่จัดส่งให้ลูกค้า และมั่นใจว่าลูกค้าได้ร่วมงานกับมืออาชีพตัวจริง

โครงการของเรา

ประสบการณ์
0
+ปี
โรงเรียนในโครงการ
0
+
ครูต่างชาติ
0
+คน

ครูในโครงการ

ครูต่าวชาติเจ้าของภาษา

ครูต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

ครูฟิลิปปินส์